top of page

PRIPREMNI SEMINARI

ZA

USPJEŠNO POLAGANJE DRŽAVNE MATURE

Gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“ u Splitu, Nodilova 1, izvodi pripreme za polaganje prijemnih ispita i pripreme za uspješno polaganje ispita obveznih i izbornih predmeta državne mature.

Ovim se pozivaju svi zainteresirani maturanti splitskih i dalmatinskih gimnazija  da pohađaju odgovarajuće pripreme kako bi osigurali odabrani sveučilišni studij na hrvatskim i inozemnim sveučilištima.

 

Pripreme se izvode u učionicama gimnazije „Kraljica Jelena“ u Splitu, Nodilova 1, prema rasporedu!

bottom of page